Illustration för broschyr Zander & Ingeström
Uppdrag: Wildell Reklam