Servicemanual för Avfuktningsaggregat
Uppdrag: DST / Seibu Giken