Servicemanual för Fpansarbandvagn, FMV
Uppdrag: Tekniska Illustrationer AB