Sammanhållande symbol för seminarieverksamhet
Uppdrag: Time Manager