Logotypeförslag för företag SOUTH ARNE

– En oljeborrplattform i Nordsjön