Animerad instruktion för utbildning av byggnadsarbetare.
Uppdrag: Liber och Sveriges Byggnadsindustrier