120-sidig lärobok om Skärande bearbetning
Uppdrag: Liber Förlag, Illustrationer, Layout och Originalmontage