Illustrationer för boken "Produktionsprocessen"
Uppdrag: Liber Förlag, Illustrationer, Layout och Originalmontage