Kämpa eller Fly -reaktion. Illustration för boken "Den mänskliga faktorn"
Uppdrag: TMI