Olika människor har olika lång stubin. Hur snabbt tänder du?
Uppdrag:Time Manager