Det sätt vi ser på saker och ting speglar hur vi tänker och handlar
Uppdrag: Time Manager