Illustrationer till bok: "Den Mänskliga faktorn". Balansen mellan Produktion och Produkt
Uppdrag: Time Manager