Hur ser det ut på ditt företag? Kan du delegera beslut?
Uppdrag: Time Manger.